درباره من

با تمام کسانی که حداقل یک بار «درباره من» نوشته‌اند یا جایی خود را توصیف کرده‌اند هم عقیده‌ایم که درباره خود نوشتن از جمله سخت‌ترین نوشته‌هاست. «درباره من» می‌تواند شرح مختصری از رزومه یا فعالیت‌های کاری باشد، می‌تواند گوشه از عواطف یا احساسات نسبت به پدیده‌ای باشد، می‌تواند داستان کوتاهی یا جملاتی باشد که همه این‌ها خوب است.
اما این‌ها بند تخلص‌اند، در رفتن از نوشتن درباره خود است، این‌ها چالش بزرگ توصیف خود را پشت اشعار و متن‌های زیبا پنهان می‌کنند، و اصلاً کار خوبی هم می‌کنند، کم خوانده‌ایم و دیده‌ایم که یک نفر خود را توصیف کند و در بند تواضع یا خودستایی نرود، کم دیده‌ایم که یک نفر خود را بنویسد و همه را بنویسید، کم دیده‌ایم یا اصلاً ندیده‌ایم.
«درباره من» نوشتن، کار من نیست، زحمتش بیافتد بر دوش دیگران، هرکسی به زعم خود «من» را توصیف کند، هرچه می خواهند توصیف کنند و هرچه دلشان خواست بنویسند و بدهند به من، اصلاً همین‌جا منتشر می‌کنم؛ من نمی‌توانم درباره خودم بنویسم. بگذارید «درباره من»، درباره «درباره من» باقی بماند.
محمدحسین انصاری
هشتم خرداد نود و پنج

اما اگر دنبال سوابق کاری، حرفه‌ای و یا تحصیلی می‌گردید، احتمالاً این آدرس بتواند به شما کمک کند: mohoansari.com

محمدحسین انصاری

ششم مرداد نود و نه