نوروز

در روزهای آخر اسفند

به دلایلی که خود موضوع نوشتاری دیگر است، تمایل دارم از هیاهوی عید تا حد ممکن فاصله بگیرم و دامانم را این زرق‌وبرق و تکاپوی هرساله پاک نگاه دارم؛ این فاصله گرفتن که سال‌به‌سال پر عمق‌تر و مؤثرتر می‌شود، مزایایی دارد، در یک مورد این‌که اجازه می‌دهد نگاه کلی و برون به درونی به مسئله عید داشته باشم. می‌توانم نگاه درست‌تری به آنچه در جامعه پیرامونم می‌گذرد بیندازم و آنچه که اتفاق می‌افتد، سنت را ببینم و به‌تبع آن بتوانم تحلیل‌های شخصی خودم را از اوضاع داشته باشم.ادامه »در روزهای آخر اسفند