پرش به محتوا

خوش بینی

برای سال ۱۳۹۸: من زنده خواهم ماند: عریضه‌ای درباره بدگمانی و امیدواری

اسامی زیادی را مرور می‌کنم، حتی آن‌هایی که سنی گذرانده‌اند و یا سمتی دولتی دارند. آدم‌هایی که خوش‌بینی‌شان زبان‌زد بود؛ سر بسته بگویم، قافیه را به نومیدی و افسردگی باخته‌ایم. دانشجویان، تکنیسین‌ها و کسانی که آن‌ور آب هواخواهی دارند آهنگ رفتن می‌نوازند،… ادامه »برای سال ۱۳۹۸: من زنده خواهم ماند: عریضه‌ای درباره بدگمانی و امیدواری