تماس

کایمیل! ایمیل تقریباً بهترین راه ارتباطی دنیاست. از یک طرف آنقدرها فرستادنش راحت نیست که برای موضوعات به دور از اهمیت زحمتش را به جان بخریم و از طرف دیگر آنقدر سخت و پیچیده نیست که از پسش بر نیاییم. جای نوشتن بزرگی داره که آدم ها را ترغیب می‌کند که بیشتر بنویسند و خوب به لطف دسترسی‌ها و امکاناتی که سرویس‌های جدید در اختیار گذاشتند میشود ایمیل را آرشیو کرد، یادآوری گذاشت، فایل اتچ کرد، بک آپ گرفت و کلی کارهای دیگر. نکته مهم تر آنکه فرستنده انتظار جواب آنی ندارد :)
خب، با این تفاصیل، اگر موضوع، سؤال، دغدغه یا انتقادی بود از طریق این ایمیل قابل مطرح کردن است:
 e [ at ] mohoansari [ dot ] com