مروری بر کتاب پیامبران جدید سرمایه

«همه ما قصه گو هستیم». نیکول اشاف، مدرس جامعه شناسی دانشگاه بوستون، این جمله را می‎گوید و کتاب خود را آغاز می‎کند. قصه‎های بزرگ، با مهیا کردن ابزار و امکانات، نظم اجتماعی را باز تولید می‎کنند. بخش اعظمی از جامعه باید به صورت فعالانه به یک داستان -سرمایه‎داری- باور داشته باشند تا آن داستان بتواند زنده بماند و رونق بگیرد، هر داستانی پیامبری دارد، پیامبران داستان سرمایه داری نیز کسانی هستند که انباشت ثروت می‎کنند و برای بهتر ساختن زندگی مردم و مشکلات اجتماعی راه حل‎های کاربردی ارائه می‎دهند و تلاشی بدون دستمزد دارند.

قدرت ابر شرکت‎ها، تکنولوژی افسار گسیخته، شکاف جنسیتی، مشکل محیط زیست، از خود بیگانگی، نابرابری و فقر همه و همه راه حل یکسانی دارند: بازار. این پیامبران راه حل‎هایی مبتنی بر سرمایه‎داری و منطق بازار ارائه می‎کنند و از ما می‎خواهند که باور کنیم مشکلات حل می‎شوند اگر به سرمایه داری راستین بازگردیم. حال، به چالش کشیدن این قصه‎ها و راه حل‎ها، مستلزم زیر سوال بردن عقل سلیم است، به چالش کشیدن باوری که «جهان نمی‎تواند متفاوت‎تر از آنچه که اکنون هست، باشد». نیکول اشاف در این کتاب به چهار راه‎حلی پرداخته که سرمایه‎داران بزرگ -پیامبران سرمایه- اعتقاد دارند با آن می‎توان چالش‎های جهانی را حل کرد؛ این راه‎حل‎ها در کتاب به چالش کشیده می‎شوند. 

با شریل سندبرگ -مدیر ارشد عملیاتی فیسبوک- و پروژه فمینیستی‎اش کتاب آغاز می‎گردد؛ جان مک‎کی، مدیر ارشد اجرایی هول فودز و ایده «سرمایه داری وجدان‎مندانه و توسعه پایدار» او در فصل دوم کتاب عنوان میگردد و در فصل سوم قصه‎ی اپرا فینفری و نگاه خود‎توانمند‎کننده‎ی او که «استراتژی‎های شخصی برای موفقیت» را برجسته می‎سازد روایت می‎شود. اشاف در فصل چهارم سراغ بیل گیتس را گرفته است و روش‎های بنیاد بیل‎اند‎ملیندا گیتس را برای «سرمایه‎داری بشر‎دوستانه» بررسی می‎کند.

در فصل پنجم و آخر، نویسنده روح سرمایه‎داری را هدف گرفته است و می‎گوید بلاتکلیفی‎ها و بحران‎هایی که سرمایه‎داری پدید آورده است، با ایده‎های پیامبران آن حل نمی‎شوند، به داستان های جدیدی نیاز است. نیکول اشاف از ایده و چشم‎انداز خود می‎گوید: «جامعه‎ای که برای مردم طراحی شده است، نه برای سود». او معتقد است که جنبش‎های اجتماعی قصه‎هایی را روایت می‎کنند که با تاکید بر دموکراسی، کالازدایی و بازتوزیع ثروت این چشم انداز، دست‎یافتنی به نظر می‎رسد.

اشاف معتقد است که راه حل‎های پیشنهادی این پیامبران جدید سرمایه، با این که اغوا کننده هستند اما تضاد‎های سرمایه داری را حل نخواهند کرد، در عوض، راه حل‎های آن ها روابط اجتماعی قدرت و ساختارهای سودآور انباشت را تقویت می‎کند. او می‎خواهد که همه نقدها به سرمایه داری متحد شوند تا سیستم را به شیوه‎ای اساسی تغییر دهند. اشاف با اعلام این که سلامتی ما، اشتیاق‎مان برای یادگیری و داشتن سقفی بالای سرمان نباشد وابسته به توانایی پرداخت ما باشد این نکته را برجسته می‎کند که بزرگ‎ترین اشتباه، پذیرفتن اعانه برای اقشار ضعیف است. زیرا که این با سیلی سرخ نگه داشتن صورت‎ها، ما را از هدف اصلی‎مان دور می‎کند: تغییر روابط و نظام موجود.

 

نیکول اشاف، ترجمه‎ی رسول قنبری، نشر ترجمان، چاپ نخست، زمستان ۹۶، ۱۷۵ صفحه

The New Prophets of Capital, by Nicole Aschoff, Verso, 2015

فهرست کتاب

مقدمه: قصه گویی

[۱] شریل سندبرگ و کسب و کار فمینیسم

ایدئال‎ها و واقعیت های فمینیسم

آیا زنان بدترین دشمنان خودشان اند؟

زنان جهان متحد شوید… و قدرت را در دست بگیرید

بدن‎های‎مان و خودمان… در خدمت سرمایه

فمینیسم به مثابه ایدئولوژی: نیاز به دیدگاهی جمعی

[۲] هویت سرمایه: هول فودز، سرمایه داری وجدانمندانه و توسعه پایدار

عصر آنتروپوسین

«بدنام» و «بد فهمیده شده»: تقصیر سرمایه داری نیست!

مصرف کننده – شهروند

طبیعت، سرمایه داری و روح کارآفرینی

اغواگری بازار آزاد

نجات سیاره

عدالت زیست محیطی به نهادهای رادیکال و دموکراتیک نیاز دارد

[۳] کاهن معبدِ اُ: اپرا و سوژهی نئولیبرال

آن بیرون، دنیا بسی سرد است

در جست‎وجوی زندگی شیرین

نئولیبرالیسم و «درمان ذهن»

تنها مختص زنان خانه دار نیست

بازنگری در رویای آمریکایی

[۴] بنیاد گیتس و ظهور سرمایه داری بشردوستانه

 ان.جی.او.ها، بنیادها و جامعه مدنی

سرمایه داری خلاق

واکسیناسیون

آموزش

استفاده از بازار برای نیکوکاری؟

غیردموکراتیک و اعتمادناپذیر

[۵] نگاهی به آینده

پاسخی بگذارید