من زنده خواهم ماند: عریضه‎ای درباره بدگمانی و امیدواری

زندگی دوباره، هدی رستمی

اسامی زیادی را مرور می‎کنم، حتی آن‎هایی که سنی گذرانده‎اند و یا سمتی دولتی دارند. آدم‎هایی که خوش‎بینی‎شان زبان‎زد بود؛ سر بسته بگویم دوستان، قافیه را به نومیدی و افسردگی باخته‎ایم. دانشجویان، تکنیسین‎ها و کسانی که آن‎ور آب‎ هواخواهی دارند آهنگ رفتن می‎نوازند، عده‎ی نه چندان کمی، از همین طبقه متوسطی‎های غرغرو، چشم طمع بسته‎اند […]